Gabenant žemės transportu, vežėjo atsakomybę reglamentuoja CMR konvencija, priimta 1956 m., Ženevoje. Vežėjo atsakomybė, kitaip vadinama CMR draudimu, ribojama 8,33 SDR* už bruto kilogramą.

Gabenant oro transportu, vežėjo atsakomybę reglamentuoja 1929 m. Varšuvos konvencija. Vežėjo atsakomybė, kitaip vadinama oro važtaraščio draudimu, ribojama 17 SDR*  už kiekvieną bruto kilogramą.

Gabenant jūrų transportu, vežėjo atsakomybę reglamentuoja 1968 m. Hagos – Visbio taisyklės. Vežėjo atsakomybė, kitaip vadinama Bill of Lading draudimu, ribojama 2 SDR* už bruto kg, arba 666,67 SDR už konteinerį.

*SDR – TVF valiutos pavadinimas (angl.k. “Special Drawing Rights”)

  • Krovinio pažeidimo ar praradimo faktai privalo būti užfiksuoti raštu krovinio priėmimo metu.
  • Pretenzijos dėl krovinio pažeidimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo krovinio pristatymo.
  • Pretenzijos dėl krovinio vėlavimo privalo būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo krovinio pristatymo.
  • Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei žala padaryta dėl neteisingai nurodytos informacijos apie krovinį, neteisingos pakuotės, ženklinimo ar aplinkybių, susijusių su krovinio siuntėjo ar gavėjo kalte.