Intelektualios logistikos paslaugos

Sandėliavimas, Transportavimas (sausuma ir oru), Pakavimas, Distribucija

Pilnas spektras globaliai naudingų logistinių paslaugų. Naudojami intermodaliniai gabenimai, taikomos 3PL tipo paslaugos, atliekiamas prekių sandėliavimas terminaluose. Esame patyrę logistikos specialistai gabenant parodinius krovinius Vakarų ir Rytų Europoje. Mes padedame savo klientams pateikti savo įprastinę produkciją bei pateikti naujus produktus į Ekspozicijas įvairiose Europos Šalyse, konkurencingomis kainomis. Pristatymo kaštų analizė leidžia mums pasiūlyti galimybę savo klientams pateikti savo produkciją pasaulinėje rinkoje.

PPMA2014Main

Parodiniai kroviniai. Jums tereikia pateikti užsakymus.

Kalbant apie parodas, kroviniai gali būti paimami NVS šalyse ir gabenami į Vakarų Europą, ten atliekamos visos su laikino įvežimu susijusios muitinės procedūros, privežus į parodų rūmus, iškraunami ir pateikiami į stendo zoną, pasirūpinama įpakavimo sandėliavimu parodos metu, kuriuo gi, po parodos, vėl supakuojami eksponatai,  ir krovinys gražinamas atgal krovinio siuntėjui. Analogiška procedūra taikoma ir Lietuvos klientams, tik čia jau nebelieka jokios muitinės procedūros. Vakarų Europoje esantiems klientams taikomos veidrodinės paslaugos.

46ac0d595ddf561887cf40b8b32e0821

Mes žinome visas procedūras, teisinius reguliavimus ir patogius ir greitus metodus dokumentacijos parinkimui, tam, kad galėtume padėti savo klientams privežti jų krovinius su optimaliu laiku ir kaina, iškarto ją įvertindami pagal užduotas gabenimo sąlygas, muitinės reikalavimus ir asmeninius klientų pageidavimus. Dėka mūsų personalo patirties, mes galime Jums pasiūlyti savo, kaip verslo partnerių, paslaugas su efektyvia, lanksčia ir į klientą sufokusuota  strategija.

Pradėdami verslo partnerystę su mumis, Jūs galėsite visus savo rūpesčius, susijusius su eksponatų ar kitų prekių kompleksiniu pateikimo ir gražinimo procesu, palikti mums, patys juos pamiršdami ir visą savo likusį laiką – susifokusuoti ties savo užsibrėžtais tikslais, stengdamiesi siekti didesnio ekonominio efektyvumo, naudojant platesnę rinkos ekspansiją, gilinantis į savo rinkos (prekybos ar gamybos) specifiką.

Bendri aspektai

Teikiame importo, eksporto, reimporto ir reeksporto procedūrų paslaugas įvairioms ekspozinėms prekėms, specifiniems parodiniams kroviniams, reikalaujantiems negabaritinių pervežimų ar net ginkluoto konvojaus.

Mūsų gebėjimai transporto-ekspediciijoje, leidžia mums pateikti jums pilną paslaugų paketą su konkurencinga, aukštos kokybės standartus atitinkančia, racionalia kainodara, pritaikyta pagal kiekvieną įmonę ir jos poreikius individualiai. Mes galime pateikti savo paslaugas ar jų paketą su kiekvienam konkrečiam klientui pritaikyta verslo strategija. Mes galime perimti ant savo pečių visą logistikos grandinę, prisitaikiusią prie parodinių krovinių gabenimo specifikos, pradedant nuo kliento durų iki gavėjo durų ir atgal, jei taip pageidauja užsakovas.

world-globe-hi