Papildomas prekių draudimas, gabenant krovinius

Dalinių krovinių pervežimai vykdomi, remiantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). Įmonės pervežami kroviniai yra apdrausti 250 000 EUR vertės ekspeditorių atsakomybės draudimu vienam įvykiui. Visi pervežimai atliekami tik su vežėjais turinęiais CMR draudimą, kuris įprastai siekia 250 000-300 000 EUR įvykiui. Esant poreikiui, garantuojama galimybė apdrausti Jūsų krovinius papildomu draudimu (viršijant 8,33 SDR/~10 EUR už bruto kilogramą).

Papildomo draudimo esmė – krovinys apdraudžiamas pagal perkamų prekių pirkimo sąskaitą-faktūrą išsiuntimo vietoje.

Įmokos dydis:
0,28 proc. nuo gabenamų prekių vertės (ES teritorijoje)

Draudimo sąlygos – Atmintinė:

Frančizė -1 proc., bet ne mažiau kaip 180 eur
Frančizė vagystei/plėšimui 10 proc. nuo nuostolio sumos, bet ne mažiau kaip 180 eur

Draudimo apsaugos išlygos (kam draudimas negalioja):

 • brangieji metalai
 • spalvoto metalo laužą ir lydinius
 • brangakmeniai
 • juvelyriniai dirbiniai
 • monetos
 • piniginiai banknotai
 • vertybiniai popieriai
 • dokumentai ir planai
 • meno kūriniai (tame tarpe paveikslai, skulptūros)
 • antikvariatas ir į tai panašūs daiktai
 • pašto ženklai
 • tabakas ir jo gaminai
 • paštas
 • persikraustymo daiktus
 • gyvus galvijus
 • palaikus
 • negabaritinius arba sunkiasvorius ( virš 24t) krovinius
 • birius krovinius
 • kailius ir jų dirbinius
 • prabangius, dizainerių kurtus, unikalius vienetinius rūbus ar avalynę
 • transporto priemones (išskyrus žemės ūkio techniką)
 • žuvies ir pieno miltus
 • visus laivus ir jachtas

Prieš pradedant pervežimą, Draudėjas privalo įsitikinti, kad vežėjas turi galiojanti vežėjo atsakomybės draudimą su atsakomybes riba už krovinio sugadinimą ir/ar praradimą ne mažesne nei krovinio verte.

Nedraudiminiai įvykiai yra pervežamo krovinio žuvimas, dingimas ar jo sugadinimas dėl :

 1. netinkamo ar nepakankamo krovinio įpakavimo ar krovinio paruošimo pervežmui, pažeidžiant standartus ir normas numatytas gamintojo
 2. pervežimo nepritaikytu transportu
 3. pervežimo uždelsimo
 4. natūralaus krovinio nubyrėjimo, nutekėjimo, svorio ar tūrio sumažėjimo, krovinio nusidevėjimo ar suirimo
 5. įprastos tai vietovei oro drėgmės ar temperatūros poveikio, krovinio sudrėkimo (sušlapimo) dėl atmosferos kritulių, krovinio perdžiūvimo
 6. krovinio natūralių savybių
 7. kenkėjų pažeidimo ar sunaikinimo
 8. nuostoliai, kuriuos tyčia ar nusikalstamai sukėlė pats Draudėjas, išskyrus jei tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi
 9. krovinio trūkumo, skirtumo sveriant krovinį pakrovimo ir iškrovimo metu, esant nepažeistam įpakavimui ir nepažeistom plombom , jei tokios buvo nustatytos –(šios rizikos g.b. apdraustas atskirai suderinta frančizę)
 10. gaisro, sprogimo įvykusio dėl to, kad žinant draudėjui, bet nežinant Draudikui, kartu su kroviniu buvo pakrautos ir pervežamos savaime ar greit užsidegančios, sprogstamosios medžiagos bei daiktai
 11. savininkų, vadybininkų, pervežėjų ar transporto priemonių operatorių nemokumo ar finansinių įsipareigojimų, susijusių su krovinio pervežimo nevykdymu.

Draudikas neatlygina nuostolių atsiradusių dėl nedraudžiamų įvykių ir neatsako už žalą atsiradusią dėl :

 1. krovinio konfiskavimo, rekvizavimo, arešto ir iš to kylančių pasekmių
 2. karo ginklo panaudojimo, kurio veikimas pagrįstas branduolinėmis reakcijomis ar dėl radioaktyvių medžiagų poveikio
 3. karo veiksmų, pilietinio karo, teroristinio akto ar bet kokios asmeninės veiklos, vykdomos politiniais motyvais
 4. uždelsto veikimo minų, valdomų karinių raketų ar kitokių uždelsto veikimo karo ginklų.

Clip
Galiojimo teritorija :
Europos Sąjungos erdvė, esant poreikiui, suderinamas atskiras tarifas gabenant (į /iki) NVS šalis.

Maksimali draudimo išmoka :
Didžiausia išmokama draudimo suma vienam įvykiui -144.000 eur.

Draudimo suma :
Draudimo suma laikoma krovinio faktinė (komenrcinė) vertė jo išsiuntimo vietoje.